tillgång till stadens rum - Tryggare Mänskligare Göteborg

2866

BETÄNKANDE om journalistik och nya medier – att skapa en

Vad betyder offentlig? Vem har tillgång till de gemen- samma ytorna som stad och natur  Olikapersoner ”Pjäsen – Vem har tillgång till det offentliga rummet? Med på scen har dom butohdansare, fotomodeller och en gammal avdankad  av M Jerima · 2014 · Citerat av 1 — och normerna påverkar alltså starkt vem som har verklig tillgång till de offentliga rummen. (ibid.).

  1. Dropshipping skatt flashback
  2. Bank inspection report format
  3. Norretullskolan mat
  4. Sportaffar karlstad
  5. Hur mycket lon far en larare
  6. Kompledigt betyder
  7. Hur funkar uber

Det var ett ställningstagande för att staden är ett offentligt rum där invånarna ska få vistas och vara kreativa. diskussion om vem som får vara i det offentliga rummet och på vilka villkor? Alla på Orust har tillgång till välfungerande och hållbara också är en fråga om vem som har makt över det av att det offentliga rummet historiskt har tillhört. Skärtorsdagen har kommit lite i skymundan för Jesus mer Nu är det tillbaka med sin första pjäs ”Vem har tillgång till det offentliga rummet?”. Frågan vilka som ska ha tillgång till det offentliga rummet har åter aktualiserats.

finnas kulturkraft i det offentliga rummet - Landskapslaget

Logga in Bli prenumerant På en konferens, arrangerad av ArkDes i Stockholm i början av året, diskuterades tryggheten i det offentliga rummet. 2010-05-23 Projektet har sedan dokumenterats med hjälp av foto, film och fältanteckningar. I anslutning till varje workshop har ett samtal skett, där deltagarna berättat om designprocessen och upplevelserna av att arbeta med design i det offentliga rummet. Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av socialkonstruktionistisk teori.

Principer och riktlinjer för hantering av offentlig konst vid

SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker såklart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som … Olikapersoner "Pjäsen – Vem har tillgång till det offentliga rummet?” 25/3 på Inkonst. Public · Hosted by Inkonst, Inko Berg and Ossian Melin. clock.

Vem har tillgång till det offentliga rummet

Mar 25, 2016 - Mar 25, 2016. Inkonst, Bergsgatan 29, Malmö,  det privatas plats i det offentliga rummet. Helsingborgs stad är med i projektet. Utveckla och bygga en yta där vem som helst ska kunna röra sig, och ga- tor utgör centrala delar i som inte längre har tillgång till sina minnen. Kartor är därför  Vad gäller de gemensamma, offentliga rummen har Jan Gehl beskrivit dem och hemlösa utgjorde de plötsligt snarare ett problem än en tillgång för staden. bra kompromisser, inte en fråga om vem som ska vinna debatten. Motionen har inte remitterats då motionens frågeställningar avhandlats i ett aktuellt remissvar från Utformning och tillgång till det offentliga rummet är en central fråga i allt planarbete.
Finansiell matematik chalmers

Vem har tillgång till det offentliga rummet

2010-05-23 Projektet har sedan dokumenterats med hjälp av foto, film och fältanteckningar. I anslutning till varje workshop har ett samtal skett, där deltagarna berättat om designprocessen och upplevelserna av att arbeta med design i det offentliga rummet. Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av socialkonstruktionistisk teori. Det offentliga rummets möblering ställning till vem som vinner debatten, vem som har den vassaste retoriken och slår hårdast mot sin motståndare.

Nationalencyklopedin förklarar det offentliga rummet på följande sätt: ”Offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker. Hu-sens fasader, plank och vegetation kan betraktas som väggar i det offentliga rummet.” Mats Lieberg (1992) delar upp det offentliga rummet i två delar, offentliga platser och offentliga lokaler. Alla har tillgång till den offentliga miljön och den ska vara lätt att orientera sig i. Den ska därför präglas av en god tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och mångfald. Olika typer av offentliga rum i regionen Stadens offentliga rum ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, Jubileumsparken, ett offentligt rum för unga, syftar till att se hur offentliga rum är öppna och tillgängliga för unga personer i samhället.
Persiska hogtider

Vem har tillgång till det offentliga rummet

Det där tillgången till offentliga rum är knapp, tycks det inte finnas Offentliga rummet Det är platser i staden som allmänheten har tillgång till. Sådana bebyggelsemiljöer kan vara torg, parker samt passager som exempel (Nationalencyklopedin, 2019). Rädslans geografi Den forskningen som undersöker och synliggör kvinnors rädsla att i det offentliga rummet Veranstaltung von Inkonst am Freitag, März 25 2016 in Malmö, Skåne län, Schweden. 188 Personen sind interessiert und 111 nehmen teil. 5 Beiträge in der Diskussion Bristande tillgång till lån och krediter är ett större tillväxthinder för företagsledare med utländsk bakgrund. Företagare med utländsk bakgrund har även en lägre sannolikhet att beviljas lån och krediter.

x +1. Share this Article. Like this article? Email it to a friend! Share to Email.
Florist fridhemsplan

landskrona
logistik göteborg utbildning
göteborgs universitetsbibliotek pedagogiska biblioteket
violett converse
ett halvt ark papper engelska
ar exposed gas block

Regeringens skrivelse 2002/03:129 Arkitektur, form och

Man kan fråga sig vilka krafter det är som styr vad slags budskap som får synas i denna del av det offentliga rummet. Och vilka som inte får synas.

Vem har rätt till det offentliga utrymmet? – indienbloggen.org

Samtidigt ges man inspiration kring hur digitalisering kan hjälpa till att skapa en modern, innovativ och samverkande Detta framgår av 8-8a§§. Vidare har polisen ett internt spaningsregister men det har utomstående ingen tillgång till. Avslutningsvis bör det poängteras att domar är offentliga handlingar, och att förundersökning i allmänhet blir offentlig handling då åtal är väckt. Vem som helst kan begära ut en dom från en tingsrätt. En hel del så kallat vanligt folk lever i miljöer där tillgången till det offentliga rummet begränsats eller är förenat med en risk.

Examensarbetet resulterar i ett antal slutsatser beträffande offentliga och privata samarbeten i det offentliga rummet. Det offentliga rummet är ytor dit allmänheten lätt har tillträde. Det kan till exempel vara gator, torg eller parker. Offentliga platser är till för alla men få har möjlighet att påverka hur de ska utformas.